Παιδαγωγικό Υλικό

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: αφορά κυρίως τα παιδιά της Προδημοτικής

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΚ2μένω σπίτι και μαθαίνω από την τηλεόραση