Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

07:45 - 08:25
08:25 - 09:05

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Κοινωνικές-συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, κολλάζ, υπόδηση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού και μαθηματικών, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στα κέντρα μάθησης)

 

 

09:05 – 09:45

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Γλώσσα, Επιστήμη, Μαθηματικά, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Ηθική/Θρησκευτική/Κοινωνική Αγωγή)

 

 

09:45 – 10:25

Πλύσιμο – Πρόγευμα –ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

10:25 – 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

 

10:45 – 11:25

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Δράμα, Θεατρικό Παιχνίδι, Κίνηση, Ποίηση)

 

 

11:25 – 12:05

Ψυχαγωγία – Φρούτο – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

12:05 – 12:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

 

12:25 – 13:05

ΗΣΥΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Δραστηριότητες Γλώσσας, Μαθηματικών, Αναδυόμενου Αλφαβητισμού και Δεξιοτήτων επεξεργασίας και αξιολόγησης με άτομα ή ομάδες)